Ε-ΠΟΙΜΕΝΩΝ

«Εν τη ενώσει η ισχύς»: Η δύναμη βρίσκεται στην ένωση

Πιστεύοντας ακράδαντα σε αυτό που πρεσβεύει το εν λόγω αρχαίο ρητό, μια ομάδα ανθρώπων από τον ευλογημένο τόπο του Αμυνταίου, «υπηρετώντας» τον ίδιο χώρο, μοιραζόμενοι τις ίδιες ανησυχίες, στοχεύοντας σε κοινά πράγματα και έχοντας την ίδια θέληση και διάθεση να επιτύχουν «κάτι καλύτερο» μέσα από την συλλογική δράση, προχώρησαν  το 2010 στη σύσταση του Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτροφίας περιοχής Αμυνταίου.

Ο Σκοπός Μας

Πρωταρχικός σκοπός δεν ήταν άλλος από  την βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή, στοχεύοντας περαιτέρω τόσο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας όσο και στην καλύτερη προώθησή των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά.

Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τα προϊόντα του χώρου μας είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, απαραίτητα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, βασικό μέλημα του Συνεταιρισμού αποτέλεσε η «εμπλοκή» των ανθρώπων της αιγοπροβατοτροφίας σε μία παραγωγική διαδικασία με προδιαγραφές και προοπτικές. Σε μία διαδικασία που θα υπηρετεί τον καταναλωτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και συνάμα θα επιτρέπει στα μέλη μας να φέρουν σε πέρας το έργο τους σε ενδεδειγμένες, ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες, ¨πιστοποιώντας¨ έτσι τόσο τις υπηρεσίες όσο και τα προϊόντα μας.

Ο Στόχος Μας

Στόχος του επίσης, εξαρχής, αποτέλεσε η προσπάθεια για  προώθηση των πρακτικών επεξεργασίας των προϊόντων με την εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και όχι απλά η πώληση τους σε μεταπράτες.

Η καθημερινή επαφή μεταξύ των μελλών του Συλλόγου, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση επί θεμάτων που αφορούν την κτηνοτροφία αλλά και την αειφορία, αποτελούν  καθημερινό μέλημα καθώς μόνο μέσα από μία τέτοια πρακτική μπορεί να επιτευχθεί η οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική εξέλιξη των ανθρώπων που εμπλέκονται στον συγκεκριμένο κλάδο, άμεσα ή έμμεσα.

Επιδίωξη Συνεταιρισμού

Σε ότι έχει να κάνει με την παραγωγική διαδικασία, η επιδίωξη του Συνεταιρισμού είναι, η επίτευξη της καθετοποιημένης παραγωγής και η διοχέτευση, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων στην αγορά, σε πολύ καλές τιμές. Απώτερος στόχος είναι η αειφορική διαχείριση των τοπικών πόρων και η αυτάρκεια σε τοπικό επίπεδο.

Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες μας –ειδικά-  αφορούν τη παραγωγή,  μεταποίηση και εμπορία  κτηνοτροφικών, καταναλωτικών προϊόντων  καθώς και τη κατασκευή, προμήθεια και την εμπορία  μέσων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Γενικότερα, δε, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ή συμμετέχουμε σε δραστηριότητες -που αναλαμβάνουν άλλοι σύλλογοι-  που σε τελική ανάλυση μπορούν να συμβάλλουν  σε όλα όσα περιγράφονται παραπάνω.

Μέλη
0
Πελάτες
0
Προϊόντα
0
Εταιρείες
0

Άξια αναφοράς είναι η αγαστή συνεργασία των μελών του Συνεταιρισμού μας με Συλλόγους και Ομάδες δράσης από διαφορετικές Γεωγραφικές περιοχές αλλά και η συνεργασία και στήριξη που δίδουμε και λαμβάνουμε από ανθρώπους της υπαίθρου, παραγωγούς άλλων κλάδων αντιλαμβανόμενοι ότι μέσα από μία οργανωμένη συλλογική παρουσία και δράση μπορεί να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αιγοπροβατοτροφίας περιοχής Αμυνταίου έχει τετραετή θητεία και προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 26/03/2013, είναι το ακόλουθο

| Πρόεδρος |

Ιωαννίδης Τιμόθεος

| Ταμίας |

Μηλιόπουλος Θωμάς

| Αντιπρόεδρος |

Ματενίδης Χαράλαμπος

| Γραμματέας |

Αθανασιάδης Λάζαρος

| Μέλος |

Αναστασιάδης Χρήστος
Οι Υπηρεσίες Μας

Τηλεφωνικό Κέντρο

τηλ 2386-023-202
fax 2386-023-202

E-Mail

info@e-poimenon.gr

Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή
(8:00 – 16:00)

Διεύθυνση

Ανδρέα Παπανδρέου
Αμύνταιο – Φλώρινας
Τ.Κ 53200

Social