Ανάλυση Υπηρεσιών

Η ποιοτική και ποσοτική παραγωγή του μέλους ξεκινά από τη σωστή διαχείριση της μονάδας του. Από την υγειονομική εικόνα του χώρου εντός και εκτός της μονάδας του μέχρι προληπτικό εμβολιασμό και την διαρκή κτηνιατρική εποπτεία. Το προσωπικό του Συνεταιρισμού και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των μελών και παρεμβαίνουν συμβουλευτικά μερικές φορές και πριν ο ίδιος ο παραγωγός συνειδητοποιήσει ότι έχει κάποιο πρόβλημα.

Τήρηση Μητρώων

Συνδράμει τήρηση μητρώων εκμετάλλευσης και ενημερώνει τις κινήσεις της εκμετάλλευσης με νέες εισαγωγές ζώων, πωλήσεις, θανάτους. Απογραφές 2 φορές το χρόνο Μέχρι 15 Μαΐου και μέχρι 15 Δεκεμβρίου.

Φροντίζει να διευκολύνει τις αγοραπωλησίες των ζώων κλείνοντας πάντα τις συμφερότερες συμφωνίες για τον παραγωγό καθώς και για την αδειών διακίνησης ζώων προς πάχυνση, σφαγή, αναπαραγωγή, σε συνεργασία με το τοπικό δημόσιο κτηνιατρείο.

Ζωοτροφές Άριστης Ποιότητας

Εφοδιάζει το κατάστημα που διαθέτει αλλά και τις μονάδες των παραγωγών με παραγγελίες ζωοτροφής άριστης ποιότητας που διασφαλίζεται από τις πιστοποιήσεις των συνεργαζόμενων εταιριών.

Πρόκειται για τροφές με συγκεκριμένες προδιαγραφές (πρωτεΐνες, ολικές αζωτούχες, ινώδεις ουσίες, ISO κ.α ) πλήρως απαλλαγμένες από αφλατοξίνες.

Εκπαίδευση & Ενημέρωση

Επιζητεί τη διαρκή εκπαίδευση-ενημέρωση των παραγωγών, μέσα από παρουσιάσεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού όπως Κτηνιάτρων, Ζωοτεχνών, Μηχανικών, Εταιριών με εξοπλισμούς κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Κτηνιατρική Υποστήριξη

Παρέχει μέσω των εξωτερικών συνεργατών του, κτηνιατρική υποστήριξη με διαρκή φυσική παρουσία στο γραφείο του Συνεταιρισμού, εντός της μονάδας από κτηνιάτρους ζωοτέχνες –εξωτερικοί συνεργάτες του Συνεταιρισμού.

Ο Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός διαθέτει σύγχρονο κτηνοτροφικό υπέρηχο για τη διάγνωση κυήσεων, πορεία ανάπτυξης εμβρύων ή άλλων παθολογικών ή καταστάσεων. Η σωστή πληροφορία μέσα από τις απεικονίσεις παρέχει τη δυνατότητα για συστηματική αναπαραγωγή (συντονισμό οίστρου) και για συστηματική και οικονομικότερη διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

Θέλεις Να Γίνεις Μέλος;

Τηλεφωνικό Κέντρο

τηλ 2386-023-202
fax 2386-023-202

E-Mail

info@e-poimenon.gr

Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή
(8:00 – 16:00)

Διεύθυνση

Ανδρέα Παπανδρέου
Αμύνταιο – Φλώρινας
Τ.Κ 53200

Social